Datum: 3.7.2024

Čas:   17:00 – 18:30   /nebo 17:30 – 19:00

Městská knihovna v Praze, Ústřední budova - záliv

Autor sám patří k jednomu z největších domorodých etnik, etniku Bunun. Jeho cesta vedla z dětství na horském úbočí, z rodiny, kde se mluvilo pouze domorodým jazykem, do města v nížině a postupně zase zpět. Jeho práce odrážejí city mladých lidí z etnika Bunun vůči rodnému kraji a půdě. To se však Salizanovi zdálo málo, proto se vrátil do kraje domorodců a noří se stále hlouběji do kultury etnika Bunun. Seznamuje se současným životem i dávnou historií života domorodců na Tchaj-wanu a svá zjištění předává dál.

Účinkují:

Salizan Takisvilainan, Panay Kumod 

Tlumočeno do češtiny

Pořádá:  Městská knihovna v Praze , Mi:lu Publishing