S jelenem do Tichomoří a zpátky

Nikdy by mne nenapadlo, kam až mne zavede rozhodnutí založit nakladatelství. Jak moc změní moji životní dráhu a před jaké výzvy budu postaven.

Jsem výtvarník-autodidakt, samouk, jak ve své výtvarné profesi, tak v mých podnikatelských aktivitách. A vždy mne baví se pohybovat kdesi na hraně. Jsem nezávislý, a tak si to myslím mohu dovolit.

Tedy nemám problém prokládat mé výtvarné projekty v nichž se řídím jen mým osobním cítěním s grafickou práci knižních obálek komerčního typu pro jiná nakladatelství. Vznik nakladatelství Mi:Lù Publishing tak bylo vlastně už jen rozšířením mých aktivit o další dimenzi. Vnímám kombinaci těch všech věcí jako přínosnou. https://www.milupublishing.cz/

https://www.facebook.com/nakladatelstvimilu

V České republice bylo založení nakladatelství před lety celkem jednoduchou a rychlou akcí. Horší to pak už bylo, když jsem chtěl později založit pobočku v jiné zemi. To už bylo velmi těžké  a mnohokrát jsem velmi tvrdě narazil. Navíc mým okolím jsem byl od počátku od tohoto kroku odrazován. Ale jak je mým zvykem, pustil jsem se do toho s maximálním nasazením.

http://www.milupublishing.com/pages-zh/content/about.php

Ovšem kromě těžkostí mi toto však přineslo i setkávání se zajímavými lidmi, autory, překladateli. S většinou autorů vydaných knih jsem měl možnost se setkat či setkávat osobně. Jsou to velmi výrazné osobnosti současné tchajwanské literatury. S některými jsem se spřátelil i v osobní rovině.

Přispělo ke změně mého životního stylu. Díky pracovním a vydavatelským aktivitám a „rozkročením“ mezi Českou republikou a Tchaj-wanem jsem začal být nucen přijmout realitu a začal se pohybovat na ose mezi těmito destinacemi (před COVID 19 to byl ještě též Hongkong).

Takže tak jsem díky pobočce Mi:Lù Publishing na Tchaj-wanu přišel k mému druhému domovu v Tchaj-peji. Se všemi možnými i nemožnými vlivy na moji osobu. Včetně nutnosti učit se jazyk a kulturní odlišnosti.

Založení nakladatelství mne přimělo formulovat vizi a tu vizi zkombinovat s mými osobními výtvarnými vizemi. Nutnost změny myšlení a přizpůsobení se podmínkám bylo pro mne největší výzvou. Musel jsem zakomponovat vizi nakladatelství do mého výtvarného programu.

Pro mne jako pro výtvarníka byla zásadní nutnost zejména splnit byrokratické úřední podmínky při zakládání tchajwanské pobočky. To byly neuvěřitelné příhody jednání na úřadech, kolika úředních koleček jsem se musel účastnit a kolika čekacích lhůt k vyřízení... Po letech si troufnu tvrdit, že vždy nejvíce se mi vyplatilo se vydat na úřad a tam dělat zmateného ztraceného cizince. Tchajwanci jsou velice ochotní pomoci, a tak tento přístup měl největší úspěch. Ovšem nešlo praktikovat vždy. Dost často jsem také narazil na neprůchodnou zeď a musel se vrátit zpět do výchozího bodu a začít znovu.

Pro mne, bylo velkou osobní satisfakcí, když moje knížka tchajwanské legendy o sestřelení Slunce byla pro rok 2018 zařazena Ministerstvem kultury na Tchaj-wanu do seznamu 40 doporučených knih pro mimoškolní četbu pro děti a mládež.  https://children.moc.gov.tw/book/230747

A v České republice si jednoznačně vážím zařazení nominace Magnesia Litera pro naši knihu „Krabička zápalek“ autora Lo Ch´inga. https://magnesia-litera.cz/rocnik/2021/

Zvláštní nejnovější a největší výzvou pro mne jako pro nakladatele byl projekt „Vzpomínky a sny na obratníku Raka“ výbor moderní tchajwanské prózy. Tato speciální antologie obsahuje povídky deseti tchajwanských spisovatelů, od tchajwanské japonské okupace až po moderní dobu. Podle v pořadí článků jsou do sborníku zahrnuti autoři: Tong Weige, Lu Heruo, Chaman Lan Boan, Valis Nuogan, Yang Zhao, Li Yu, Qiu Miaojin, Luo Yijun, Wu Mingyi, Huang Chongkai.

V rámci tohoto česko-tchajwanského projektu se nám podařilo vytvořit tým tvořený předními sinology a profesory z obou zemí.

Kromě samotného překladu literárního díla obsahuje tato antologie také vždy samostatný komentář ke každé povídce. Představuje tchajwanského autora českému čtenáři a vysvětluje tchajwanské historické pozadí příběhu. Každý text má také vlastní ilustraci, která by měla čtenáři pomoci pochopit smyslu příběhu. Tato antologie si klade za cíl se stát výzkumným materiálem tří hlavních českých výzkumných institucí sinologie a učebnicemi pro čínské studenty. Současně by měla přispět k porozumění českého čtenáře i široké veřejnosti historii Tchaj-wanu z literární perspektivy, stejně jako tchajwanské literatuře z historického hlediska.

https://www.milupublishing.cz/p/vzpominky-a-sny-na-obratniku-raka

Antologie je též prezentována na výstavách v České republice.

https://www.prague.eu/cs/detail-akce/29479/vzpominky-a-sny-na-obratniku-raka

https://www.kvkli.cz/akce/id:32616/vzpominky-a-sny-na-obratniku-raka

 

A otevřelo dveře pro mne i pro nakladatelství pro spolupráci s univerzitami a s dalšími významnými institucemi v České republice i na Tchaj-wanu.

Nakonec jsem díky těmto všem aktivitám a zkušenostem dosáhl stavu, kdy při mém pobytu na Tchaj-wanu učím na Chinese culture universityhttps://www.sce.pccu.edu.tw/courses/0HACB0080

Přineslo zkušenosti, zejména kdy jsem narazil, řekněme velmi diplomaticky na specifické podmínky obchodu v Asii. Ty jsou někdy velmi tvrdé. Troufnu si však říci, že jsem z nich nevyšel špatně, byť někdy i dost pocuchán, a i s poněkud značnými ztrátami. Ale zkušenosti to byly jedinečné. A pozitiva rozhodně převažují.

https://wannyplay.pixnet.net/blog/post/359917005-tomas-rizek%E5%80%8B%E5%B1%95202007

Nikdy by mne nenapadlo, že se bude můj život ubírat tímto směrem.

Velice si vážím přátelství a spolupráce s předními českými sinology. Bez nichž bych si nedovedl představit nakladatelskou činnost se zaměřením na publikování významných tchajwanských autorů v České republice.

Stejně tak si velice vážím práce všech mých spolupracovníků na Tchaj-wanu, bez nichž bych si chod všech záležitostí nedokázal absolutně představit.

Dost často se setkávám s otázkou: „proč Tchaj-wan?“

Odpovídám, že nevím, že prostě Tchaj-wan jednoho dne mi přišel do mého života. A to se vším všudy.  A já toto přijal. Myslím, že mi napomáhá též pochopit i spoustu věcí v České republice, které ve mně vyvolávají otázky, kterým nerozumím a k nimž jsem nucen hledat odpovědi.

Samostatnou kapitolou je mé působení v Hongkongu. https://www.facebook.com/tomas.rizek.90/posts/2095524897426643

Ale o tom někdy příště…

3.7.2021