Letos uplyne 10 let od našeho začátku vydávání tchaj-wanské literatury v České republice. Proto jsem požádal o pár slov k tomuto výročí osobu nejpovolanější:

Tchajwanská literatura je stále relativně mladý, velmi živý organismus, který čerpá z východní i západní literární tradice, ze specifických zkušeností různých etnických skupin, z historických peripetií, přírodních a geografických daností i proměn a samozřejmě z imaginace a snů spisovatelů, kteří se na Tchaj-wanu buď narodili nebo s ním v pozdějších letech spojili svůj život a tvorbu. Bylo to jejich srdečné a vstřícné vystupování, angažovanost, otevřenost vůči novým tématům, literárně teoretickým trendům i klasickým vzorům, co nás zaujalo a přimělo před deseti lety zdvihnout štafetu a se svým prvním překladovým titulem Očima malé poletuchy oživit zájem o tchajwanskou literaturu. Toužili jsme obohatit první ochutnávky z tchajwanské tvorby, které do té doby vyšly ve třech výborech tchajwanské literatury, o celá díla doma i ve světě uznávaných tchajwanských autorů a představit témata, která rozvířila tchajwanskou literární scénu a mohla zaujmout i české čtenáře.

Postupně jsme tak vedle výše zmiňované sbírky básní v próze doyena tchajwanské environmentální literatury Liu Ka-Shianga představili např. román Muž s fasetovýma očima od nesmírně oblíbeného a mezinárodně oceňovaného autora Wu Ming-Yiho (nominován i na Mezinárodní Man Bookerovu cenu), dvě knihy o životě na moři Rybáři a Plující ostrov od spisovatele Liao Hung-Chiho, první knihu memoárů Vzpomínky na horu Čchi-laj od básníka, esejisty a literárního teoretika Yang Mua, román Epicentrum od Egoyana Zhenga, sbírku povídek Lidská koule od spisovatele Lee Chiaoa z národnosti Hakka či díla domorodých autorů Walise Nokana, Salizana Takisvilainana a Chialu Dargaw.

S tchajwanskými autory je možné snít, vzpomínat, bádat, truchlit i bouřit se. Český čtenář snad ocení téma přírody, které v těchto knihách pomáhá nahlížet lidský život a čas z mnohem širší perspektivy. Lidské vztahy, utrpení a touhy, politické soupeření i katastrofy tím nabývají nových významů, které dokáží ozvláštnit tak rozdílné žánry, jako jsou zmiňované básně v próze, tak politický thriller Epicentrum

Abychom se nadechli do dalšího desetiletí a propojili již publikované autory s těmi dosud v České republice nepublikovanými, sestavili jsme a vydali vlastní antologii tchajwanské prózy Vzpomínky a sny na obratníku Raka. Druhou plánovanou antologii, která ponese název V cizí kůži, pak plánujeme vydat na konci tohoto roku. Vracíme se v ní k tématu identity a schopnosti přijímat sama sebe a ty druhé.

V antologiích jsou konečně také výrazněji zastoupeny i tchajwanské autorky, které dosud v námi vydávaných dílech byly spíše opomíjené. Předcházející trend nicméně pomalu otáčíme, a tak na jaře tohoto roku vyjde kniha spisovatelky Shieh Zi-Fan Já a můj popelářský vůz, co se snažím dohonit. Jedná se o sbírku esejů, ve které autorka s humorem i smutkem umně přechází od trivialit kancelářské práce k vážným etapám svého života.

Také se postupně více otevíráme mladším čtenářům. Jednak začala vycházet komiksová řada příběhů Kočičího rytíře a kniha domorodých pohádek Písně pralesa hor a moří, jednak v loňském roce vyšla sbírka esejů o vztazích, dospívání a identitě zasazených do problematiky LGBTQ Můj mravenčí otec od mladého tchajwanského autora Hsieh Chih-Wei.

V tomto krátkém ohlédnutí za deseti lety naší nakladatelské práce nelze vyjmenovat a charakterizovat všechny tituly, ani interaktivní programy, které i do budoucna plánujeme. Proto mi nezbývá než Vás, čtenáře, osobně pozvat na letošní setkání s tchajwanskými spisovateli a jejich knihami.

(Jména autorů jsou uváděna v přepisu užívaném na Tchaj-wanu.)  

 

Pavlína Krámská 27.1.2024